Vårt fantastiske byjubileum er over og vi har mange gode minner!

Feiringen av Kragerøs byjubileum - «Kragerø 350» - er over, og det er på sin plass å takke for det store engasjementet og deltakelsen for at dette ble nettopp så vellykket som vi på forhånd hadde håpet.

Kulturkontoret har hatt ansvaret for planleggingen som har foregått over flere år. Men Kulturkontorets rolle har også vært å koordinere og stimulere frivilligheten å skape sine egne interessante arrangementer gjennom økonomiske tilskudd og praktisk hjelp. Byjubileet har derfor vært preget av stor oppslutning fra lag og foreninger, der svært mye av arbeidet har vært gjort på frivillig basis.

Det er på sin plass å gi en oppsummering av mye av det som har skjedd gjennom året og dele dette med alle som har vært med på en eller annen måte.