SNART JUBILEUMSFEIRING

16. Januar 1666 underskrev Kong Fredrik III Kragerøs byprivilegier på København slott. Byprivilegiene gjorde Kragerø til en kjøpstad uavhengig av Skien, med egen overrådmann og byfogd. 19. april 1666 måtte Rådmannen i Skien «nødt og tvungen» lese opp Kragerøs byprivilegier på Rådstuen i Skien.

 

12. juli 1666 leste sorenskriveren i Bamble Herman Thomesen opp byprivilegiene på «den forordnede Rådstue i den menige Almues Påhør» i Kragerø.

 

Jubileumsdagen 12. juli er den største merkedagen i byjubileet 2016. Festligheter og aktiviteter vil bli holdt gjennom hele året.  Allerede er mange arrangementer for 2016 avklart, og noe av dette er:

 

Historieverkets første bind utgis allerede november 2015. Dette første bindet på ca. 340 sider tar for seg Kragerøs historie fra den første bosetting for 9000 år siden til ca. 1730. De to neste bøkene i Historieverket kommer våren 2016.

 

Biblioteket huser en rekke historiske foredrag, med utgangspunkt i Historieverket og Kragerøs historie. Flere av historieverkets forfattere bidrar.

 

Historiske navneskilt settes opp i Kragerøs bydeler.

 

Jubileumsutstilling med kunst fra Kragerø avholdes i Posthusgården hos Kragerø faste billedgalleri sommerstid.

 

Sykkelrittet Tour of Norway starter fra Kragerø 19. mai.

 

Jubileumsfrimerke fra Kragerø utgis av postverket.

 

Jubileumsfilm som inneholder mange gode arkivopptak og bilder fra Kragerøs gamle dager lanseres.

 

Nordisk Seilas gjester Kragerø, med klassiske seilfartøy fra Norge, Danmark og Sverige 8. – 10. juli.

 

Jubileumsutstilling på Berg-Kragerø Museum.

 

På jubileumsdagen 12. juli holdes byfest.

 

Jubileumsgudstjeneste holdes. Det blir også gatefest i regi av Kirkens Bymisjon.

 

For elevene på skolene i Kragerø blir det historiske vandringer.

 

Kulturskolen holder konserter.

 

Ved korpsfestivalen Kragerøfestivalen blir det gratis Pop-/rockekonsert.

 

Cognac-losjen feirer med egen jubileumscognac.

 

Sommerkonsert holdes på torvet en kveld i juli.

 

Havnefestivalen holder arrangementer som er gratis for besøkende, og flere regattaer: jolleseiling, miniseiling, storbåtseiling og veteranbåter. 12. – 14. august.

 

Vennskapsturnering i fotball arrangeres med vennskapsbyene.

 

Hoffet er invitert, og kanskje kommer kongen, eller i hvert fall kronprinsen. Garden er også invitert.

 

Mange flere arrangementer er under planlegging, og oversikt over hva som foregår under Byjubileet gjennom jubileumsåret blir lansert og oppdatert her på denne nettsiden.

 

Jubileumskomiteen som jobber med å få til en best mulig jubileumsfeiring består av:
Ordfører, Kragerø og Skåtøy Historielag, Sannidal Historielag,
Kragerø Industri og Håndverkerforening, Kragerø Sjømandsforening, Sannidal Skogeierlag, Kunstforeningen/Bølgeblikk, Innvandrerforening/”Det flerkulturelle samfunn”, Bamble prosti, LO Kragerø, Skjærgården, Visit Kragerø – Markedsrådet, Kragerø Samspill, Kragerø Idrettsråd, Kragerø Seilforening, Kragerø Amatørteater, Conjaclosjen, Næringssjefen og Enhet for kultur.