FÅR VIST FREM BYEN

Rådmann Inger Lysa føler seg privilegert som har begynt i jobben i Kragerø før byjubileet,
med alt det positive som knytter seg til å feire jubileum.
 

 

Hun opplever at i Kragerø bryr man seg veldig mye om byen sin.
- Byjubileet gir anledning for alle som bor her til å vise at de er glad i byen, og til å vise frem byen, sier hun.

 


Identitetsbygging

Hun er glad for at byjubileet legger opp til en god kombinasjon av positive øyeblikk man vil oppleve der og da under arrangementene, og verdier av mer varig karakter, som kommer til uttrykk gjennom historieverket.
Rådmannen tror at vi som innbyggere i Kragerø vet mer om Kragerøs historie etter byjubileet.
- Det er viktig å ha historien som fundament, for å kjenne sine røtter og sin identitet. Å kjenne historien gir lyst til å utvikle Kragerø videre.

 


Spleiselag

For Kragerø kommune innebærer jubileet at det settes inn ekstra ressurser, både i form av arbeidsinnsats og i form av ekstra penger. Byjubileet er ett av få ekstra tiltak som det settes av midler til i 2016, og pengene som brukes kan ses på som et spleiselag bedriften Kragerø kommune har gjort.

- For kommunen vil jubileet kunne medføre at de ansatte, som resten av befolkningen, øker kunnskapen om Kragerø. Jubileet gir også alle muligheter til å delta, og ha gode opplevelser.

- Det at selve jubileumsdagen er 12. juli er ekstra heldig, i og med at det er en tid da Kragerø syder og koker. Gjester vil vi gjerne ha, og med jubileum vil alle få se enda mer av Kragerø, sier rådmannen.

 


Tror på sol

Å finne frem til et program som treffer best mulig er utfordrende. Rådmann Lysa setter sin lit til at de som står i spissen får dette til, for det er mye kunnskap og erfaring med å avholde arrangementer i Kragerø.
Å ha store menneskemengder i et fysisk lite bymiljø er også utfordrende. Rådmannen opplever at vi i Kragerø er flinke med arrangementer, slik at dette lar seg gjøre. Hun tror og håper at mange vil delta.
Om alle går inn med positiv holdning og innstilling til at det skal bli bra, så blir det bra, tror rådmannen.
- Om noen kunne snakke med værgudene om jubileumsdagen 12. juli vil alt være på plass.
Vi tror på sol, sier hun.