LANSERING AV HISTORISKE NAVNESKILT

I mai og juni settes det opp historiske navneskilt i Kragerø. Skiltene har bilder og informasjon fra gamle dager. Mange av skiltene gir forklaring på hvorfor steder rundt omkring i byen heter det de heter. F. eks. Barthebrygga, Visiterodden, Bosesmauet, Galeiodden, Skrubben og Gydas trapp.


Skilt settes opp i Tallakshavn, på Andølingen, på Øya, på Thomesheia og i Kragerø sentrum. Skiltene settes opp av Kragerø kommune i samarbeid med velforeningene, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Kragerø og Skåtøy historielag har vært behjelpelige under arbeidet med å lage skiltene.


De historiske navneskiltene som settes opp i Kragerø er en stor del av byjubileet Kragerø 350.


Lørdag 14. mai klokken 12:00 lanseres historiske navneskilt i Tallakshavn, ved Visiterodden.


Presentasjon ved kultursjef Harald Bothner.
Marius Schulze fra enhet for kultur og leder i Havna velforening Kjersti Thomassen orienterer om prosjektet.
Gratulasjoner og blomsteroverrekkelser.
Forfriskende leskedrikk serveres.
Gåtur for å se på skiltene i Tallakshavn.