TRIVELIG SKILTLANSERING I TALLAKSHAVN

Mellom femti og hundre personer var samlet i Tallakshavn da historiske navneskilt ble lansert 14. mai. Etter en introduksjon fra kultursjef Harald Bothner holdt leder i Havna vel Kjersti Thomassen en rundtur, der hun presenterte alle skiltene for publikum.Frisørens ide

Kultursjefen kunne fortelle at de historiske navneskiltene har kommet til etter en ide fra hans frisør Elisabeth Eikenes, som bor i Tallakshavn og sitter i styret i Havna Vel. Styret i Havna Vel har snakket om å få til slike skilter i noen tid. Etter frisørtimen der ideen ble diskutert, fikk Havna vel og kommunen ballen til å rulle. Arbeidet med skilt til Tallakshavn startet vinteren 2015. Både Elisabeth Eikenes og leder i Havna velforening Kjersti Thomassen har samlet inn historier og bilder fra gamle tiders Tallakshavn til skiltene. Kulturavdelingen ved Marius Schulze har bearbeidet tekst, verifisert historiske fakta i samråd med Historielaget, og sørget for kjøp og tillatelser til bruk av fotografiene. 


Wilse-bilder
Skiltene i Tallakshavn som Kjersti Thomassen presenterte har blant annet informasjon om familien Biørns skipsverft, byens vannforsyning med vannposter, trapper og snarveier og dagliglivet i Tallakshavn fra gammelt av. På skiltene er forklaringer på hvorfor steder i Tallakshavn heter det de heter. Bilder fra Norsk Folkemuseum, Telemark Museum, lokalavisa KV og private samlinger er brukt som illustrasjoner. Flere bilder fra den kjente fotografen Anders Beer Wilse er på skiltene.


Andre bydeler
Historiske navneskilt blir også satt opp på Andølingen, Øya, Thomesheia og i sentrum. Dette skjer i juni, og etter at alle skiltene er på plass vil det komme kart som viser hvor skiltene står.

 

Sparebankstiftelsen DNB har gitt 200 000 kroner til prosjektet.