HELE HISTORIEVERKET KLART I JUNI

Andre og tredje bind av historieverket «Kysten Skogen Byen» kommer i andre halvdel av juni.

 

Fra 1700-tallet
Andre bind begynner med Amund Pedersens beretning om utviklingen av virksomheter og dagligliv i Kragerø og Sannidal på 1700-tallet. Han tar for seg Kragerøs rolle under Napoleonskrigene og den nasjonale fremveksten i 1814. Med formannskapslovene og etableringen av kommuner i Norge like før midten av 1800-tallet, skjer det store endringer i lokalsamfunnet. Lars-Erik Vaale beskriver utviklingen mot et moderne samfunn i vårt distrikt frem til avslutningen av første verdenskrig i 1918. I et kapittel om kunstnerlivet i Kragerø forteller Hans Martin Flaatten om hvordan mange av landets fremste kunstnere fant inspirasjon i kragerøskjærgården.

 

Frem til i dag
I tredje bind fortsetter Lars-Erik Vaale sin beskrivelse av utviklingen i distriktet i mellomkrigstiden, og tar oss gjennom de dramatiske årene under andre verdenskrig. Etterkrigstiden og perioden frem mot årene før byjubileet i 2016 beskrives av Guro Nordby. Hun tar for seg sammenslåingen av kommunene Skåtøy, Sannidal og Kragerø i 1960, og skriver om hvordan denne virker inn på folks hverdag. Det er en tid da skoler slås sammen, næringslivet gjennomgår store endringer og turismen for alvor gjør sitt inntog i kragerøsamfunnet. Guro Nordbys beretning omfatter hovedtrekkene i denne siste perioden. I tillegg har redaksjonen utarbeidet en del anekdotisk pregede fortellinger, som presenteres i form av rammestoff.

 

Alle som har kjøpt første, andre og tredje bind av kommunen og fått første bind sendt i posten, får andre og tredje bind ettersendt så snart utgivelsene foreligger. Andre og tredje bind vil også kunne hentes på Rådhuset, for alle som har kjøpt første, andre og tredje bind fra kommunen. Har du fått tilsendt første bind i posten og ønsker å hente andre og tredje bind på Rådhuset isteden for å få bøkene tilsendt i posten, vennligst gi beskjed til kultur@kragero.kommune.no innen 15. juni.

 Andre og tredje bind koster 500 kroner pr. stykk.

Historieverket «Kysten Skogen Byen» selges hos Kystbokhandelen Kragerø AS, Notabene Sannidal, Kragerø bibliotek, samt på Servicesenteret og Kulturkontoret i Rådhuset.