Debatt på biblioteket

Onsdag 16/11 kl. 18:30 åpner dørene for debatten «Hva nå, Kragerø?» på Kragerø bibliotek.

 

Med denne debatten avslutter biblioteket jubileumsåret 2016, og retter blikket fremover. Hva ønsker vi i Kragerø? Temaer som belyses er miljø, tilflytting, barn og unge, byhistorie, byutvikling med bygninger, næringsliv og etablering av næring.


I debatten deltar Tanja Røskar, Inger Lysa, Truls Jørgensen, Kamilla Skjerven Langlo, Knut Erik Tornaas og Sverre Okkenhaug. Ordstyrer er Anny Skaug Grøgaard. Det blir innledning og oppsummering av jubileumsåret ved kultursjef Harald Bothner. Debatten begynner klokken 19:00 og varer rundt to timer.

 


Flere debatter
Det planlegges å holde åtte debatter i året på biblioteket, samt fire debatter i året for ungdom i samarbeid med ungdomsrådet. Debattene har kommet til etter at det i bibliotekloven kom et tillegg som sa at bibliotekene skal være en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt. Biblioteket har gjennomført debattlederkurs, og knyttet til seg fire debattledere for debattene som planlegges.