Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Illustrasjonsplan
Illustrasjonene blir en viktig del av verket. Det blir derfor en del av instruksen for delforfatterne å foreslå et rikelig utvalg av illustrasjoner til sine deler av verket. Endelig illustrasjonsmateriale velges ut i samarbeid mellom forfatter og redaksjon.

Fotografier
Det finnes en stor mengde fotografier fra Kragerø og distriktet omkring. Det kan bli tidkrevende å finne fram til relevant materiale til bruk i bokverket. Her trenger redaksjonen hjelp fra publikum, men det finnes også store samlinger som allerde er til dels godt systematisert:
Berg – Kragerø museum.
Sigmund Heldal.
Jan Hasseleid.
Ernst Kalseths samling av prospektkort.
Øyvind Evensens samling.
Jimmy Aasen/redaksjonen i Kragerø Blad Vestmar.
Varden og TA.
Og mange flere.

Film og radio
Omfattende filmmateriale er produsert i Kragerø, særlig siden midten av 1900-tallet. Dette kan redigeres og benyttes. En eller flere DVDer kan følge bokverket, og det kan legges ut på nettet. Roy Isnes har allerede lagt ned et stort arbeide med å samle film som er tatt opp i Kragerødistriktet. Dessuten har Abraham Sørdalen gjort en rekke verdifulle radiointervjuer, som vil være til stor nytte for prosjektet.

Tegninger og malerier
Mange viktige hendelser er ikke fotografert. Det gjelder selvfølgelig tiden før fotografiet var oppfunnet, men også i nyere tid har viktige ting hendt uten at noen var til stede med kamera. Tegninger og malerier kan ofte fortelle mer enn de beste fotografiene. Dessuten er de med på å tilføre historieverket et variert illustrasjonsmateriale som igjen gjør det innbydende som oppslagsverk. Kilder for tegninger og malerier som illustrasjonsmateriale:
Jimmy Aasens samling fra serien ”Malerier forteller” i Kragerø Blad Vestmar.
Tegninger og malerier av Carl Fredrik Monsen
Andre kunstnere fra Kragerø.
Kunstnere som har besøkt Kragerø.

Kart og diagrammer
Kart og diagrammer er nødvendig illustrasjonsmateriale i et historieverk. Kilder for slikt materiale er:
Berg – Kragerø museum.
Kragerø kommune.
Telemark fylke.
Statens kartverk.
Statistisk sentralbyrå.
Nasjonalbiblioteket

Historisk kartmateriale finnes i Statsarkivet og Riksarkivet.