Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Litteratur- og kildeplan
Trykt og håndskrevet kildemateriale kan deles i to kategorier:
Utgitte bøker og hefter med distriktene innenfor Kragerø kommune som tema.
Mest kjent i dag er tidsskrifet Arven som utgis av Sannidal Historielag og årboka   Historieglimt fra Kragerø og Skåtøy Historielag. Ved byjubileet i 1916 ble Kragerøs  historie gitt ut ”Ved kommunal foranstaltning”. En bibliografi er under utarbeidelse.
Trykte og håndskrevne dokumenter fra offentlig administrasjon, rettsvesen, forretningsliv, foreningsliv m.m. Slikt materiale finnes i lokale, nasjonale og utenlandske arkiver. Kildematerialet til byens historie før 1666 er ikke så omfattende, og en del lokalt materiale forsvant også i forbindelse med bybrannen i 1886. I kommunearkivet i Kragerø finnes i hovedsak kilder fra perioden etter 1950 (unntak: Sannidal og Skåtøy), mens eldre kilder enn dette er overført til det interkommunale arkivet i Skien, statsarkivet i Kongsberg og Riksarkivet i Oslo. Rigsarkivet i København har også noen få kilder, vesentlig knyttet til sjøfarten på 1800-tallet. En oversikt over det tilgjengelige kildematerialet er under utarbeidelse.