Andre medhjelpere


Willy Nilsen har ansvaret for jubileets nettsatsing..
Ved siden av verkets gjennomgående hoveddel som skal skrives av kvalifiserte forfattere/historikere, skal verket gi plass for anekdotisk stoff og fortellinger fra folk med god lokalhistorisk kunnskap. Disse kan bidra med skriftlige beretninger. Alternativt kan de bli intervjuet, slik at redaksjonen kan bearbeide stoffet skriftlig. Slikt stoff vil kunne brukes som kildemateriale for forfatterne. Det kan også behandles særskilt og plasseres inne i verket med klar grafisk identitet.

 

Sikring av et forsvarlig og mest mulig enhetlig språk
Dette er svært viktig. Redaksjonen vil knytte til seg en kompetent korrekturleser som skal arbeide for at bokverket får en mest mulig enhetlig språk selv om det skrives av forskjellige forfattere. Redaksjonen ønsker å engasjere Anne Kristine Aas til dette arbeidet.