Nettbasert historiefremstilling


Willy Nilsen har ansvaret for jubileets nettsatsing..
Å legge det planlagte historieverket ut på nettet ser redaksjonen på som et spennende pionerarbeide. Bruk av internett som hjelpemiddel i kommunikasjon og som kilde for informasjon er blitt en selvfølge i vår tid. Et nettsted for Kragerøs historie vil kunne få høy bruksverdi, ikke minst i skolen. Det vil også kunne brukes aktivt under utarbeidelsen av historieverket, f.eks. ved at redaksjonen inviterer til innspill fra publikum.
Nettstedet er allerede opprettet med adressen www.kragero350.no og vil bli gitt innhold etterhvert som arbeidet med historieverket går framover.

 

Muligheter:
Nettstedet åpner for kommunikasjon mellom redaksjonen og publikum, og gir dermed mulighet til deltakelse i prosjektet.
Publikum vil kunne komme med innspill til redaksjonen under utarbeidelsen. Det kan dreie seg om idéer til innholdet eller tips om interessant stoff. Dette gjelder ikke minst leksikon-delen der forslag til oppslagsord er ønsket.
Redaksjonen vil kunne legge ut deler av historieverket etterhvert som de blir ferdige. Dermed kan verket delvis tas i bruk på nettet allerede før bokutgivelsen.
Det blir mulig å følge med i hvordan arbeidet med historieverket utvikler seg.
Nettstedet vil kunne oppdateres også etter bokutgivelsen.
Det gir utflyttede kragerøfolk muligheter til å delta og følge med i prosessen uansett hvor i verden de måtte befinne seg.
I samarbeide med fagmiljøene i skolen vil nettstedet kunne bli et forum for pedagogisk aktivitet med historieverket som redskap. Det kan dreie seg om undervisningsopplegg og prosjektforslag for skolens ulike trinn.