Redaksjonen


Sverre Okkenhaug. Ledelse og administrasjon.

Willy Nilsen. Redaktør for nettsiden og opptak av intervjuer.

Else Bjørg Finstad. Billedredaktør.

Lars Erik Vaale. Historiefaglig ansvar.

Ragnar Grønåsen. Vurderinger omkring stoff om Sannidal.
Redaksjonens ledelse
Redaksjonen hadde sitt første møte 3. juni 2009. Sverre Okkenhaug ble valgt til redaksjonens leder i startfasen.

 

Redaksjonens oppgaver
Redaksjonen får følgende oppgaver. Oversikten nedenfor er bl.a. basert på anbefaling fra Norsk lokalhistorisk institutt (NLI):
Ha faglig ansvar for innholdet i bokverket i samarbeid med delforfatterne.
Utarbeide struktur for bokverket.
Engasjere forfattere.
Opptre som kommunes representant overfor forfattere og andre medhjelpere i saker som gjelder redaksjonelle spørsmål.
Holde seg orientert om forfatternes arbeide.
Samarbeide med forfatterne om kapittelinndeling, overskrifter, ingresser, illustrasjoner, oppsummeringer, overganger og andre fremstillingsmessige finesser. Skaffe og gi råd om kilder.
Bestemme plassering av kildelister, fotnoter, lister over illustrasjoner osv.
Sørge for språkvask og korrektur. Verket må, til tross for at det brukes flere forfattere, få en tilnærmet enhetlig språklig identitet. Til dette må det en fast korrekturleser/språklig rådgiver engasjeres.
Sørge for at alle elementer (tittelblad, kolofonside, ISBN-nummer, innholdsliste, brødtekst, litteratur- og kildeliste, register, tekst på smussomslag etc.) er på plass og i riktig rekkefølge.
Sørge for at verket får en gjennomført grafisk identitet. Følge spesielt nøye opp i samarbeide med grafisk formgiver og trykkeri. Holde kontroll med kostnader og regnskap i samarbeide med kommuneadministrasjonen. Ha ansvar for tidsrammer og framdrift.
Sørge for at bokkomiteen er orientert om fremdrift og kostnader.
Søke råd hos bokkomiteen. Søke råd fra relevante kilder og fagmiljø.
Samarbeide med kommuneadministrasjonen, bl.a. når det gjelder økonomi.

 

Arbeidet i redaksjonen
Arbeidsoppgavene ovenfor blir i stor grad håndtert etter behov i redaksjonens møter. De enkelte redaksjonsmedlemmene får likevel hovedansvar for følgende områder:
Vurderinger omkring stoff om Sannidal: Ragnar Grønåsen.
Pedagogiske vurderinger: Ragnar Grønåsen og Sverre Okkenhaug.
I tillegg vil redaksjonen engasjere Anne Kristine Aas til korrekturlesning.

 

Redaksjonens studietur til Oslo
Et ønske fra redaksjonen i startfasen ble å foreta en studiereise til Oslo for å besøke følgende institusjoner:
Norsk lokalhistorisk institutt (NLI).
Universitetsforlaget.
Riksarkivet.
Studiereisen ble innvilget av kulturavdelingen i Kragerø kommune og fant sted 8. og 9. sept. 2009. Besøkene i de tre nevnte institusjonene ble svært vellykket, i det redaksjonen mottok nyttige råd om utarbeidelse av et lokalt historieverk fra folk som daglig arbeider med tilsvarende prosjekter. Det ble lagt vekt på at arbeidet måtte innledes med utarbeidelsen av et forprosjekt. Innholdet i det foreliggende forprosjektet er i stor grad resultatet av impulsene fra studiereisen til Oslo, foruten innspill fra bokkomiteen og drøftelser i redaksjonen. Redaksjonen har utarbeidet en rapport om studiebesøket i Oslo.

 

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI)
Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) tilbyr kostnadsfri rådgivningstjeneste til lokalhistoriske bokprosjekter. Instituttets arbeidsplan sier:
”Instituttet skal gi råd på alle stadier av lokal- og regionalhistoriske boktiltak: Planlegging, budsjettering, finansiering, engasjement av forfattere, stoffsamling og kildearbeid, manuskriptutarbeidelse, trykking, markedsføring og salg.”
Redaksjonen vil i stor grad benytte seg av dette tilbudet. Det vil bety besparelser når det gjelder både arbeid og kostnader.

 

Seminar om lokalhistorisk bokproduksjon
Under besøket i NLI den 8. oktober takket redaksjonen ja til et seminar i Kragerø og ber om Kragerø kommunes godkjennelse for dette. Representanter for NLI vil i så fall tilby et seminar for alle som er interessert i bokprosjektet, dvs. bokkomité, politikere, representanter for kommunens administrasjon og andre. Selve seminaret er gratis, men kostnader for reise og opphold for representantene for NLI må dekkes av kommunen. Redaksjonen vil foreslå et tidspunkt våren 2010 for et slikt seminar.